YouTube thử nghiệm tính năng tìm kiếm bài hát bằng cách “ngân nga giai điệu”

YouTube thử nghiệm tính năng tìm kiếm bài hát bằng cách “ngân nga giai điệu”

Mới đây, YouTube vừa thông báo về việc thử nghiệm tính năng mới trên các thiết bị Android cho phép xác định một bài hát thông qua việc huýt sáo hoặc ngân nga giai điệu. Điều này dường như là một bước tiến lớn hơn so với ứng dụng nhận dạng âm nhạc Shazam của Apple.

Conquer Top Search: YouTube SEO secrets to increase views!

Conquer Top Search: YouTube SEO secrets to increase views!

Boost your visibility: A detailed guide to YouTube SEO to optimize YouTube video performance. Learn how to optimize titles, descriptions, keywords, and content to attract attention and increase channel growth.