TUBRR tham gia triển lãm ATF và NAS Summit Asia 2023

TUBRR tham gia triển lãm ATF và NAS Summit Asia 2023

TUBRR - MCN (Mạng lưới đa kênh) thuộc hệ sinh thái WOA của SCONNECT vinh dự được tham gia Diễn đàn & Thị trường Truyền hình Châu Á (Asia TV Forum & Market – ATF) và NAS SUMMIT ASIA.