Thẻ: Kịch bản

  • Lưu ý cơ bản khi viết kịch bản video

    Lưu ý cơ bản khi viết kịch bản video

    Một bộ phim muốn thành công thì điều đầu tiên là nó cần được phát triển từ một kịch bản hay. Sáng tạo một video ngắn cũng như vậy. Dù là ngách sản phẩm gì, loại content nào, độ dài bao nhiêu thì bạn cũng cần xây dựng một kịch bản chỉn chu trước khi […]

vi