Thẻ: Quay phim

  • Các góc quay phim cơ bản cho người mới bắt đầu

    Các góc quay phim cơ bản cho người mới bắt đầu

    Góc quay là một trong những yếu tố tiên quyết ảnh hưởng chất lượng, phần nhìn của video. Giải thích đơn giản thì góc quay là góc nhìn từ máy quay tới chủ thể được quay sao cho chiều dài, chiều rộng và chiều sâu có thể cân xứng với chủ thể được quay. Các […]

vi