Thẻ: Storyboard Artist

  • 4 kỹ năng cần thiết để trở thành Storyboard Artist

    4 kỹ năng cần thiết để trở thành Storyboard Artist

    Storyboard Artist là người tạo ra một phác thảo tuần tự của hình ảnh như một phần của quá trình chuẩn bị cho việc quay phim, chương trình truyền hình, hoạt hình, trò chơi điện tử, music video và các sản phẩm truyền thông khác. Các Storyboard Artist đóng vai trò vô cùng quan trọng […]

vi