Thẻ: Daily Vlog

  • 4 lưu ý khi làm Daily Vlog

    4 lưu ý khi làm Daily Vlog

    Chọn lọc chi tiết để ghi hình Một daily vlog không có nghĩa nó phải kéo dài đủ 24 tiếng. Mỗi phút bạn ghi hình là một phút của bạn sẽ phải xem lại sau khi hoàn thành quá trình quay phim, chọn lọc và cắt bỏ những phần rườm rà không cần thiết. Mỗi […]

vi