Sử dụng hashtag YouTube sao cho hiệu quả?

Sử dụng hashtag YouTube sao cho hiệu quả?

Hashtag YouTube khi được sử dụng khôn ngoan sẽ giúp nền tảng này hiểu được nội dung video của bạn, từ đó dễ dàng tăng hạng cho video trên kết quả tìm kiếm của nền tảng. Vậy làm sao để sử dụng hiệu quả hashtag YouTube? Cùng TUBRR tìm hiểu nhé!