YouTube thử nghiệm giảm số lượng quảng cáo trên TV

YouTube thử nghiệm giảm số lượng quảng cáo trên TV

YouTube sẽ giảm số lượng quảng cáo hiển thị thay vào đó tăng thời lượng cho mỗi video quảng cáo.

Một vài thay đổi trong phân loại quảng cáo kênh YouTube 2023

Một vài thay đổi trong phân loại quảng cáo kênh YouTube 2023

Kể từ tháng 11/2023, nhằm giúp nhà sáng tạo tối ưu hóa doanh thu, YouTube sẽ đơn giản hoá các lựa chọn về những định dạng quảng cáo xuất hiện trước hoặc sau video của creator.