Chính sách kiếm tiền từ YouTube Shorts

Kể từ ngày 1/2/2023, những nhà sáng tạo đã bật kiếm tiền trên YouTube đã kiếm thêm thu nhập từ quảng cáo xen giữa các video YouTube. Đây là mô hình chia sẻ doanh thu mới thay thế cho Quỹ YouTube Shorts trước đây. 

Trong bài viết dưới đây, TUBRR sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin cần biết về mô hình và lưu ý về chính sách chia sẻ doanh thu từ YouTube Shorts này! 

YouTube Shorts
Chính sách kiếm tiền trên YouTube Shorts

I. Những chính sách áp dụng cho việc kiếm tiền trên YouTube Shorts 

Tương tự như việc kiếm tiền từ video dài thông thường, đối với YouTube Shorts bạn cũng phải tuân thủ các chính sách về việc kiếm tiền trên YouTube, bao gồm cả chính sách về nội dung lặp lại và nội dung sử dụng lại. Những nguyên tắc này cũng bao gồm Nguyên tắc cộng đồng, Điều khoản dịch vụ và chính sách về bản quyền trên YouTube, cũng như Chính sách chương trình của Google AdSense. 

Dưới đây là các nội dung tóm tắt về các chính sách mà bạn cần lưu ý: 

1. Bật chế độ chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên YouTube Shorts 

Để bắt đầu chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts, các đối tác tham gia kiếm tiền cần phải chấp nhận  “Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts” , cho phép bạn kiếm tiền từ quảng cáo và YouTube Premium trên trang Shorts. 

Mô hình chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts sẽ áp dụng cho các lượt xem video ngắn đủ điều kiện trên kênh của bạn kể từ ngày bạn chấp nhận nội dung trên. Những lượt xem video ngắn tích luỹ được trước khi bạn chấp nhận  “Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts” sẽ không được chia sẻ doanh thu. 

2. Nội dung phù hợp để chạy quảng cáo 

Mọi nội dung kiếm tiền từ quảng cáo đều phải tuân thủ nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo của YouTube. Trên YouTube Shorts, chỉ lượt xem của những nội dung tuân thủ nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo mới đủ điều kiện được chia sẻ doanh thu. 

3. Thế nào là lượt xem video ngắn không đủ điều kiện? 

Để tính các khoản thanh toán, YouTube sẽ không tính lượt xem các video ngắn không đủ điều kiện. Ví dụ về những trường hợp có thể có lượt xem video ngắn không đủ điều kiện:  

 • Các video ngắn không phải là video gốc, chẳng hạn như đoạn video chưa chỉnh sửa mà trích trực tiếp từ các bộ phim hoặc chương trình truyền hình khác, video đăng tải lại nội dung của các nhà sáng tạo khác trên YouTube hoặc nền tảng khác 
 • Lượt xem video ngắn ảo hoặc giả tạo, chẳng hạn như lượt xem của bot tự động nhấp hoặc bot di chuyển lên/xuống 
 • Lượt xem của những video ngắn không tuân thủ nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo 

4. Những định dạng quảng cáo đủ điều kiện tham gia mô hình chia sẻ doanh thu trên YouTube Shorts 

Phần doanh thu chia sẻ là doanh thu từ quảng cáo được xem giữa các video trên Trang YouTube Shorts. Lượt xem video ngắn chỉ được nhận phần doanh thu chia sẻ từ quảng cáo trên Trang YouTube Shorts, tách biệt với việc kiếm tiền từ video dài trên Trang xem. 

YouTube Shorts
Quảng cáo xen giữa các video Shorts

II. Mô hình chia sẻ doanh thu trên YouTube Shorts 

1. Doanh thu từ quảng cáo trên YouTube Shorts 

Chỉ những đối tác tham gia kiếm tiền đã chấp nhận  Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts   mới có thể kiếm doanh thu từ quảng cáo trên Shorts. 

Mô hình chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts có 4 bước như sau: 

1.1 Gộp doanh thu từ quảng cáo trên Trang YouTube Shorts 

Mỗi tháng, doanh thu từ những quảng cáo chạy giữa các video trên Trang YouTube Shorts sẽ được cộng lại và dùng để đền đáp các nhà sáng tạo video ngắn, đồng thời góp phần chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc.  

1.2 Tính toán Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo 

Doanh thu từ quảng cáo trên Trang YouTube Shorts sau đó sẽ được phân bổ vào Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo dựa trên số lượt xem và mức sử dụng nhạc trong các video ngắn mà những nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền tải lên.  

 • Nếu một nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền đăng tải video ngắn không có nhạc, thì toàn bộ doanh thu liên quan đến lượt xem của video đó sẽ được chuyển vào Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo. 
 • Nếu một nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền đăng tải video ngắn có nhạc, thì YouTube sẽ phân chia doanh thu liên quan đến lượt xem của video đó cho Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo và các đối tác âm nhạc dựa trên số lượng bản nhạc được sử dụng. 

Ví dụ: Nếu một nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền đăng tải video ngắn có 1 bản nhạc, thì một nửa doanh thu liên quan đến lượt xem của video đó sẽ được phân bổ cho Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo và một nửa còn lại sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc. Nếu video ngắn sử dụng 2 bản nhạc thì 1/3 doanh thu liên quan đến lượt xem của video đó sẽ được phân bổ cho Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo và 2/3 còn lại sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc.  

1.3. Phân bổ doanh thu trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo 

Tổng doanh thu trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo được phân bổ cho những nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền dựa trên số lượt xem của họ trên tổng số lượt xem video ngắn của những nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền ở mỗi quốc gia.

Ví dụ: Trong tổng số lượt xem đủ điều kiện của những video ngắn mà các nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền tải lên, nếu một nhà sáng tạo có 5% lượt xem trong đó, thì nhà sáng tạo này sẽ được phân bổ 5% doanh thu trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo. 

1.4. Áp dụng tỷ lệ chia sẻ doanh thu 

Các nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền sẽ giữ 45% doanh thu được phân bổ, dù họ có sử dụng nhạc hay không. 

Những khoản không được tính vào Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo: 

 • Doanh thu liên quan đến lượt xem video ngắn của những nhà sáng tạo chưa chấp nhận  Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts  hoặc chưa đủ điều kiện kiếm tiền từ video ngắn. Khoản doanh thu này sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc và/hoặc được YouTube giữ lại.  
 • Doanh thu liên quan đến lượt xem của những video ngắn do các đối tác âm nhạc tải lên. 
 • Doanh thu liên quan đến lượt xem của những video ngắn được xác định là không đủ điều kiện. 
 • Doanh thu liên quan đến quảng cáo xuất hiện ngay lúc Trang YouTube Shorts mở ra trước khi người dùng xem video ngắn (ví dụ: quảng cáo trên đầu trang chủ YouTube Shorts). 
 • Doanh thu liên quan đến quảng cáo xuất hiện trên các trang điều hướng trong trình phát YouTube Shorts. 
YouTube Shorts
Mô hình chia sẻ doanh thu từ YouTube Shorts

Ví dụ: 

Giả sử bạn là một YouTuber ở Việt Nam, có tham gia kiếm tiền trên YouTube và bạn đăng tải video ngắn có 1 bản nhạc.  

Nếu tháng này Việt Nam có tổng cộng 100 triệu lượt xem video ngắn và tất cả đều là lượt xem của video ngắn do các nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền tải lên. 

Những quảng cáo phát giữa các video ngắn trên Trang YouTube Shorts kiếm được 10 tỷ VNĐ. 

50% video ngắn trong số đó sử dụng 1 bản nhạc, tức là ½ doanh thu từ 50% của 10 tỷ đồng (là 2,5 tỷ VNĐ) sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc. Còn lại 7,5 tỷ đồng sẽ được phân bổ thành Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo.  

Video ngắn của bạn có 1 triệu lượt xem. Như vậy, bạn sẽ được phân bổ 1% trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo, tức là 75 triệu đồng.  

Sau đó, tỷ lệ chia sẻ doanh thu là 45% sẽ áp dụng vào khoản tiền phân bổ cho bạn. Như vậy, bạn kiếm được 33,75 triệu đồng từ lượt xem video ngắn của mình ở Việt Nam. 

Tham khảo thêm: 5 cách để video YouTube Shorts trở nên viral 

2. Lưu ý về việc sử dụng nội dung của bên thứ ba trong video YouTube Shorts 

Trong một số trường hợp, khi một video ngắn sử dụng nội dung của bên thứ ba hoặc nội dung phối lại, số lượt xem được phân bổ cho video ngắn đó sẽ được chia giữa người tải lên và tất cả các chủ sở của những nội dung được dùng trong video ngắn). 

2.1.Ảnh hưởng của việc sử dụng nội dung của bên thứ ba đối với Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo. 

Trong quá trình tính Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo, chỉ khi nhà sáng tạo sử dụng những bài nhạc nhạc được cung cấp bởi đối tác của YouTube thì Doanh thu gộp mới giảm. Hiện tại, không có danh mục nội dung nào khác của bên thứ ba được ghi nhận là có đóng góp vào video ngắn, kể cả khi nội dung đó được đặt chính sách kiếm tiền qua Content ID. 

Tuy nhiên, YouTube cũng có thể thay đổi chính sách này trong tương lai để đảm bảo quyền lợi cho các nội dung gốc.  

2.2. Ảnh hưởng của việc sử dụng nội dung của bên thứ ba đối với các khoản tiền Phân bổ cho các nhà sáng tạo. 

Khi phân bổ khoản Doanh thu gộp cho từng nhà sáng tạo, mỗi nhà sáng tạo sẽ nhận 100% doanh thu dựa trên số lượt xem video YouTube Shorts của họ, dù video ngắn của họ có chứa nhạc hay không. Tức là, việc sử dụng nhạc trong video ngắn sẽ không ảnh hưởng đến khoản tiền được phân bổ của một nhà sáng tạo, cũng như không ảnh hưởng đến tỷ lệ được chia sẻ doanh thu của người đó. 

3. Chia sẻ doanh thu từ gói thuê bao YouTube Premium trên Shorts 

YouTube sẽ trả 45% doanh thu ròng từ YouTube Premium cho các nhà sáng tạo tham gia kiếm tiền trên YouTube Shorts. Một phần doanh thu từ YouTube Premium sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc. Khoản thanh toán cho từng nhà sáng tạo được tính dựa trên tỷ lệ số lượt xem video ngắn của họ từ người đăng ký Premium ở mỗi quốc gia. 

4. Cách xem doanh thu từ quảng cáo trên Trang Shorts 

Bạn có thể theo dõi doanh thu ước tính hàng ngày kèm theo các chỉ số hiệu suất khác trên trang YouTube Analytics . 

Đối với người dùng Trình quản lý nội dung trong Studio , đối tác tham gia kiếm tiền (ngoài ngành âm nhạc) có thể tải xuống báo cáo chi tiết về doanh thu phân theo ngày và quốc gia/khu vực đối với mọi video ngắn đang kiếm tiền. 

 

Trên đây là toàn bộ các thông tin mà Nhà sáng tạo cần biết về Chính sách kiếm tiền trên YouTube Shorts. 

Nếu bạn đang có nhu cầu hỗ trợ về YouTube và YouTube Shorts, đừng ngần ngại liên hệ với TUBRR:  TẠI ĐÂY 


TUBRR hỗ trợ các nhà sáng tạo lan tỏa giá trị 

Là thương hiệu MCN uy tín với 10 năm phát triển tại thị trường Cộng hoà Séc, trở thành đối tác doanh nghiệp được YouTube tín nhiệm, TUBRR - mạng lưới đa kênh, đối tác chiến lược WOA Media, tự tin là MCN hiểu rõ YouTube nhất Việt Nam.  

Tự hào là một trong hai MCN hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam, TUBRR bảo đảm cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao dành cho các nhà sáng tạo bao gồm: 

 • Quản lý nhà sáng tạo 
 • Hỗ trợ và phát triển kênh  
 • Cung cấp kho nhạc miễn phí và kho nội dung sáng tạo đa dạng  
 • Nhượng quyền nhân vật  
 • Cung cấp các  Workshop đào tạo cao cấp chia sẻ kiến thức về hoạt động sản xuất và kinh doanh trên nền tảng YouTube. 

Liên hệ ngay với TUBRR tại: